Tempus

Hejsan! Här kan du komma med frågor och förslag för hela Tempus. Dvs Tempus Home, Tempus Touch och Tempus Admin. Skriv gärna vilket av systemen det gäller.

Om du hellre vill kontakta oss privat, eller om du hittat en bugg som du inte vill göra publik innan vi fixat den, så maila oss på support@tempusinfo.se

Vår hemsida är www.tempusinfo.se

Hur kan vi göra Tempus bättre?

You've used all your votes and won't be able to post a new idea, but you can still search and comment on existing ideas.

There are two ways to get more votes:

 • When an admin closes an idea you've voted on, you'll get your votes back from that idea.
 • You can remove your votes from an open idea you support.
 • To see ideas you have already voted on, select the "My feedback" filter and select "My open ideas".
(thinking…)

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

If a similar idea already exists, you can support and comment on it.

If it doesn't exist, you can post your idea so others can support it.

Enter your idea and we'll search to see if someone has already suggested it.

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Visa utflykt i appen

  Hej!
  När barnen går på utflykt med skolan kan de nudda på en inställning så att det på skolan syns att de är på utflykt. Det vore bra om denna information kunde skickas till appen också eftersom att fritids tror att vi kan se att barnen nuddas om till "på utflykt" men det inte syns på appen.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Hemma Android  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Textruta för pedagoger i Tempus Nuddis

  Hej, när jag nuddar in ett barn i appenTempus Nuddis skulle det vara väldigt bra om det fanns en meddelanderuta där jag kan skriva noteringar till ex mina kollegor.
  Ex vaknat tidigt, pappa kommer sent, grinig i morse ring om det är något, slagit sig på knät i dag..... ibland vill man göra en notering för att inte glömma information, även vid överlämning till stängningsavd så de vet vad de ska berätta.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Nuddis  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Textruta för pedagoger i Tempus Nuddis

  Hej, när jag nuddar in ett barn i appenTempus Nuddis skulle det vara väldigt bra om det fanns en meddelanderuta där jag kan skriva noteringar till ex mina kollegor.
  Ex vaknat tidigt, pappa kommer sent, grinig i morse ring om det är något, slagit sig på knät i dag..... ibland vill man göra en notering för att inte glömma information, även vid överlämning till stängningsavd så de vet vad de ska berätta.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Nuddis  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Ha koll på flera barn samtidigt

  Hej!

  Jag har två barn under samma område men i två olika verksamheter där Tempus används för båda. Som det är nu måste jag logga ut och sen in igen under en annan verksamhet för att kunna ha kolla på båda barnen. Detsamma gäller i apparna där jag bara kan få push-notiser för ett barn åt gången. Jag skulle ju väldigt gärna kunna hålla koll på båda barnen under en och samma inloggning.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Tempus Hemma  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hej!
  Vi måste ha separata databaser för olika kunder till Tempus då datat måste vara helt separat av säkerhetsskäl.
  En olycklig bieffekt av det är det fall du nu beskriver, och i dagsläget har vi ingen bra lösning för det.
  Det finns lite planer på att vårdnadshavare ska kunna logga in flera gånger i olika kommuner i samma app och då visa flera barn samtidigt. Men inget är bestämt.

 5. Jag skulle behöva att vårdnadshavare kan fylla i om eleven ska åka buss en viss tid.

  Vi har elever som åker buss hem, ibland direkt efter skolan, ibland efter ett par timmar. Det vore önskvärt att föräldrarna kunde fylla i när eleven ska med bussen hem. Detta gör det lättare för oss att kunna se till att eleverna kommer hem som de ska.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hej!
  Vi håller med om att det vore en bra funktion! Vi har skrivit upp förslaget och har det dokumenterat. Men det går inte säga när vi kommer titta närmare på detta.
  Tills vidare kan man i Tempus försöka lösa det så gått det går, exempelvis med Hämtare eller meddelandefunktionen Eller ha en rutin på sidan av Tempus.

 6. Byta efternamn på barn

  Hur kan jag ändra efternamnet på mitt barn?

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Notis med ljud

  Bra med en notis med ljud när vårdnadshavare ändrar något på Tempus!

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. En meddelanderuta till vårdandshavarna

  Det skulle vara bra om det fanns en meddelanderuta där vi pedagoger snabbt kan skicka iväg ett litet meddelande till vårdnadshavarna så att det når dem i ex appen via tempushemma. I dagsläget sätter vi upp lappar på barnens hyllor när det börjar bli slut på blöjor eller att extrakläder saknas och det hade varit smidigt om funktionen fanns i ex nuddis eller tempus hemma att vi kan skicka en liten notis till dem ex "snart slut på blöjor" då ser dom det i appen istället för lappen i hallen då dom ändå är stressad och inte alltid tittar över…

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Hemma  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hej!

  Det går alltid att maila vårdnadshavare även om det måste göras via Tempus Admin.

  Vi kommer ta bort alla fritextfält i Tempus i och med GDPR. Däremot skulle detta vara en cool funktion att ha som en flervalslista där man kan välja mellan de vanligaste sakerna. Typ blöjor eller extrakläder.

  Men som sagt kan vi inte ha fritextfält.

 9. en ledigruta i det låsta schemat

  När jag skapar en kalenderhändelse där jag vill ha in schema extra tidigt så kan jag låsa schemat innan. Det finns en ruta som jag kan kryssa i där vårdnadshavarna kan ändra sina schematider men här på vår arbetsplats skulle vi också bli hjälpt av om det fanns ett alternativ där vårdnadshavarna utan att ändra och förlänga tider istället kan ändra från att de ska vara närvarande till ledigt dessa låsta schemadagar för i nuläget verkar det inte fungera. Då vi behöver in schema 2 veckor innan ex påsklovet måste det låsas. Men sedan kan det hända att vårdnadshavare i…

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Admin  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hej, och tack för förslaget.

  Vi tror att detta förslag skulle ge funktionen för hög komplexitet. Många användare upplever det redan svårt att förstå skillnaden för en frysning där man får ändra ledigheter, eller bara ändra scheman.

  Ett till val där man inte får ändra tider om man har lagt ett schema, men att man får lägga in Ledig tror vi blir ett val för mycket.

 10. Om det gick att se vad det går för sjukdomar

  Att man kunde se tex. 3barn hemma med magsjuka på din förskola/avdelning. För när man är mammaledig med en liten skulle det vara smidigt om det gick att se när det går mycket så man vet när det är smart att ha storasyskon hemma så man inte får hemma massa jobbiga sjukor. Och så slipper personalen smsa då det går ex. Magsjuka. Tänker eftersom alla fyller i då deras barn är sjuk och vad dom har så borde det inte va allt för svårt att göra så föräldrar kunde se vad som går..?

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Vill ta bort notiser morgonfritids

  Går det att ta bort notiser till föräldrar när barnet går från "morgonfritids" till skolan? Och att det endast kommer en notis när det blir ut nuddade på eftermiddagen?

  Slipper många missförstånd

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Admin  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. kopiera normalvecka

  Kopiera normalvecka inte ta inte senaste vecka speciellt som det ibland är lediga dagar. BAra för det är långfredag så blir inte ledig fredag "normal" läge.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Hemma  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hej.

  Jag är inte riktigt med på vad ditt förslag är.

  Vill du kunna kopiera en annan vecka än föregående när du ska lägga schema för en vecka med röda dagar och klämdagar?

  Du kan kopiera från vilken vecka som helst genom att klicka på knappen “kopiera” (för den veckan) och sen välja vilken vecka den ska kopieras till.

  Tider kopieras inte till röda dagar som är låsta av förskolan, utan dessa hoppas över.

  Lämna ett nytt förslag eller skriv till supporten (support@tempusinfo.se) om jag tolkat dig fel.

 13. Sortera på nästa ankomst under veckoschema

  För att enklare kunna planera veckan skulle jag önska möjligheten att kunna sortera barnen enligt nästa ankomst och första schemalagda ankomst även under veckoschema, vilket inte är möjligt i nuläget.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Nuddis  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Hittar inte möjligheten att nudda ut barnet från Tempus Hemma, ifall man glömt nudda ut barnet på förskolan?

  Möjlighet att nudda ut i efterhand härifrån Tempus Hemma om man själv/annan som hämtat barnet missat att göra det på förskolan.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Hemma  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Tyvärr måste nuddandet knytas till förskolan.. Antingen att vårdnadshavare gör det på plats, eller att det sköts av personal. Det går alltså bara att göra via Nuddis.

  Men jag håller med om att vårdnadshavare borde kunna göra på annat sätt än att ringa/sms:a personal när de glömt nudda. Ofta upptäcker personalen det dock, och om inte så nuddas barn automatiskt ut vid ett särskilt klockslag. När vi får tid över kan vi försöka komma på någon bra lösning.

  Tack för återkopplingen.

 15. Spec.kost

  Att vi som vårdnadshavare kan ha kontakt direkt med köksansvarig ang specialkost. utan att det ska gå via tempusadmin!

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Hemma  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hej!
  Vi har inga planer på att lägga in detta i Tempus i nuläget. Detta för att specialkost räknas som känslig information som i många fall kräver en påskriven blankett för att föra in i system. Utan att personalen får kontroll över vad som skrivs in som specialkost finns risk att det inte blir så bra i vissa fall. Därför har vi idag inga planer på att bygga in detta.

 16. Vill att man ska kunna scrolla!

  Önskar att man skulle kunna scrolla ner (när man sitter vid datorn) och inte måste klicka på pilarna när man lagt schema.
  På mitt arbete har jag 5 veckors schema och när jag då lägger in i Tempus så vill jag kolla hur jag lade in 5 veckor tidigare då är det lite irriterande att måsta använda pilarna.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Hemma  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  declined  ·  Max Aktell responded

  Hej!

  På schemaläggaren på tempushemma.se kan man klicka på nuvarande vecka till vänster för att hoppa till valfri vecka. Då kan man hoppa exempelvis 4 veckor i taget.

 17. Varför behöver appen tillgång till enhets-id, samtalsinfo och foto/media/filer?

  Jag skulle gärna använda appen Tempus hemma, men vill ogärna installera appar som kräver tillgång till privata saker som enhets-id, samtalsinfo och foto/media/filer. Jag föreslår att ni gör en app som inte kräver detta?

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Hemma Android  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hejsan!

  För att pushnotiser ska fungera behövs enhets-id / samtalsinformation.
  Foto/media/filer behövs för att kunna lägga in bilder på de som schemaläggs att hämta barnen (t.ex. mormor).

  Den behörighet som vi borde kunna ta bort i en framtida version är “Skriva över andra appar” eftersom den läggs in av vår byggmiljö för att vi ska kunna se loggfiler/kraschinformation när vi utvecklar appen.

 18. bilder

  Hej,
  Varför i hela friden får man inte välja sin egen bild. Kaos på morgonen när man skall leta upp sitt barn bland 200 andra...

  Konstigt med slumpvis valda bilder.

  Jobbigt för personalen som får påtryckningar om att ända barnens bilder, de har bättre saker för sig.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Hemma  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  declined  ·  Max Aktell responded

  Hej!

  Att det är personal som väljer bilder och inte vårdnadshavare är för att alla ska ha samma förutsättningar att få de bilder de vill ha. Och att det ska vara rättvist.

  Vi har fått förslag på att vårdnadshavare ska kunna lägga upp bilder som personal sedan kan godkänna innan de hamnar på Tempus, men det är en priofråga att det inte byggts ännu.

  MVH
  Max

 19. Anteckningar som administratör

  Jag önskar att man som admin kunde göra en anteckning på barnet som jag (som admin) sedan kan se ex på veckoschemat (en symbol) att det finns något att ta del av.
  Det kan vara en justering jag gjort i schema, det kan vara att ett 15 timmars schema upphör som jag måste hålla koll på eller att jag ska ta bort en debitering på ett barn som fyller 3 år.
  Det kan också gälla anteckningar som gäller debiteringar, saker man måste kolla upp inför nästa månad m.m.

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Tempus Admin  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  I nuläget kommer vi inte lägga till denna funktionen utan tror att det är bättre att använda andra program som är gjorda specifikt för detta. Dock finns det en filterfunktion för Närvarorapporter där man kan skriva in personnummer för att filtrera ut vissa barn. Tillsammans med vissa kolumner som t.ex. Preliminär veckonärvaro kan det kanske underlätta att hålla koll på vissa barn.

 20. Semesterhantering

  Ett sätt att schemalägga vilka VECKOR barnet kommer vara närvarande resp frånvarande under sommaren, utan att behöva ange exakta tider för närvaroveckorna. Denna planering kan låsas av personal i god tid, men föräldrarna har fortfarande möjlighet att schemalägga exakta tider inom de veckor de har angivit som närvaroveckor.

  I nuläget kräver iaf vår kommun att vi lägger sommarschemat redan i april. Har man tur vet man då vilka veckor man har semester, men vi vet definitivt inte vilka dagar och tider vi jobbar under övriga veckor. Så sen måste vi göra alla ändringar på separat pappersschema för att tempus är…

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  declined  ·  Max Aktell responded

  Vi har valt att inte prioritera att bygga detta förslag i dagsläget. Vi tror att det skulle göra schemaläggningsfunktionen mer komplicerad, och väljer att fokusera på annan utveckling tills detta eventuellt blir mer efterfrågat.

  Till vidare kan man använda Tempus kalenderhändelse-funktion för att åstadkomma detta. Om den som skapar händelsen väljer att scheman ska gå att ändra även under låset, så kan vårdnadshavare lägga “preliminära” scheman väldigt tidigt. Sedan kan dessa ändras när man får sina faktiska tider. Dock går detta bara dag för dag och inte vecka för vecka.

  Det går även att skriva i rutan för “Extra info” att man inte vet sina exakta tider, så att personalen får veta det.

← Previous 1 3 4

Tempus

Feedback and Knowledge Base