Hur kan vi göra Tempus bättre?

Frukost på fritids

Det vore toppen om vårdnadshavare kunde meddela om deras barn ska äta frukost på morgonfritids. Vi är en skola med många frukostbarn och flera avdelningar, Ca 100 elever på morgonfritids.
Det skulle underlätta framförallt för oss att hjälpa de yngre eleverna.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base