Hur kan vi göra Tempus bättre?

Textruta för pedagoger i Tempus Nuddis

Hej, när jag nuddar in ett barn i appenTempus Nuddis skulle det vara väldigt bra om det fanns en meddelanderuta där jag kan skriva noteringar till ex mina kollegor.
Ex vaknat tidigt, pappa kommer sent, grinig i morse ring om det är något, slagit sig på knät i dag..... ibland vill man göra en notering för att inte glömma information, även vid överlämning till stängningsavd så de vet vad de ska berätta.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Marie Silander shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

Hej!
En ren fritextruta kan vi inte göra PGA GDPR och känsliga personuppgifter som kan hamna där.
Vi tar dock lite planer på en förbestämd flervalslista där personal kan välja olika texter kopplade till det barnet. Men vi får se när det kan tänkas komma.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base