Hur kan vi göra Tempus bättre?

Sov-knapp

Vi på förskolan Konvaljen som arbetar på den minsta avdelningarna skulle gärna se att det fanns en funktion där vi kan lägga in när barnen sover. En likadan funktion som ”på utflykt” fast med rubriken tex ”sover”.
Då vi har ett par barn som går hem efter lunch och istället för att föräldrarna ska kontakta oss på avdelningen och fråga om deras barn sover kan de se de direkt i tempus istället.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Sanna shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

Hej!
Ett bra förslag!
Om många efterfrågar detta kommer vi se om det är något vi kan få in i Nuddis.
Just nu har vi inte hört så stor efterfrågan på det men jag förstår att det skulle underlätta för er massor :)
Tack för förslaget och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag!

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base