Hur kan vi göra Tempus bättre?

Vill att föräldrar INTE ska kunna göra sena schemaändringar utan att få det verifierat av oss i personalen. Tex 48 h innan ändring.

Vill att föräldrar INTE ska kunna göra sena schemaändringar utan att verifiera med oss i personalen först. Ex 48 timmar innan ändring måste godgännas av oss först.

133 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Gabriella shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
under review  ·  Max Aktell responded  · 

I dagsläget kan man ställa in att föräldrar skall få en varning om de lägger sena scheman. Exempelvis kan man sätta att denna varning skall komma om föräldern ändrar ett schema två dagar i förväg. Varningen innehåller en uppmaning till föräldern att kontakta avdelningen och berätta om denna sena ändring.

Vi har valt att inte lägga in denna typ av rullande lås i systemet då vi tror att det skulle skapa merjobb för personal med mycket kontakt från vårdnadshavare rörande detta.

Vi är dock alltid öppna för förslag. Rösta upp det här förslaget om fler vill se att möjligheten skall finnas till att låsa scheman mot sena ändringar.

10 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
 • Therese Carlsson commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Tycker inte alls det där är en bra lösning tänk på oss vikarier vi kan bli bokade samma dag hur ska. Många gånger som jag blir väckt av samtal där dom säger att jag måste komma och jobba och då måste barnets pappa lämna innan han åker till jobbet.. Så jag tycker inte att detta ska ändras

 • Helene commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Problemet är inte att det görs ändringar i schema utan att det görs sent. Idag är personalstyrkan i förhållande till barnantal ganska slimmad så vi bollar med tider och täcker upp för personal som är borta. Ser vi att imorgon kommer inga barn klockan 6.00 så kan det hända att man börjar senare för att kunna stanna längre på eftermiddagen. Ändras schemat på kvällen innan så ett barn ska komma 6 så blir det problem. Även när barn med hellediga dagar ändrar på kvällen och ska komma, vi kan ha bedömt dagen innan att det inte behövs vikarie för kollegan som är borta och sen kanske det tillkommer några barn som vi inte visste om dagen innan. Så för att kunna planera så är önskemålet att personalen ska trycke ok innan ändringen går igenom. Många ringer inte trots uppmaningen vid sen ändring.

 • Bengt commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Borde gå att ändra så att tiden blir kortare med ganska så kort framförhållning. ex. Om det skiter sig på jobbet så att man måste stanna kvar eller åka tidigt så innebär det nästan alltid att mina föräldrar lämnar/hämtar och då brukar de hämta tidigare än jag hämtar eller lämna senare och äta frukost med barnen. Detta borde inte störa personalplaneringen så mycket, men det vore väldigt dumt att inte kunna kommunicera detta direkt via appen då personalen inte alltid har tid att svara i telefon. eller faktiskt inte är där på plats på morgonen. Fram tills nu när vi börjar med tempus hemma så ringer man ju och talar in på telefonsvararen, och det måste ju vara lika bra eller bättre att göra det i appen.

 • AdminTempus Support (Product Manager, Tempus Information Systems AB) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Precis Jesper!

  Och som vi har det idag så varnar Tempus föräldern om att personalen inte kommer kunna ta hänsyn till ändringen X antal dagar i förväg.
  Tempus visar även telefonnumret till avdelningen för barnet så att föräldern kan ringa dit och informera på direkten eller så fort avdelningen öppnar.
  En förälder som lagt ett sådant sent schema och därmed sett varningen kan då inte begära att personalen hinner planera om sina scheman utifrån ändringen.

 • Jesper Eklund commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Vad jag har förstått det så är det inte fråga om att inte kunna ändra, utan att inte kunna ändra själv via tempus. Dvs om man vill göra ändringar som är så nära i tid att det innebär svårigheter för förskolan/fritids så måste man höra av sig dit. Det tycker jag är rätt rimligt, det innebär ju bara att om man behöver den extra flexibiliteten så får man diskutera med ansvarig pedagog så alla är på samma sida. På så sätt kanske man kan undvika onödiga slentrianändringar (om det är jobbigare att ringa verksamheten än att låta den oönskade tiden stå kvar så kanske det inte var så viktigt ändå) men sånt som faktiskt är viktigt kan ändå ordnas.

 • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Jag önskar att man inte kan göra sena ändringar utanför en ramtid till exempel 6.30-17.30. Ibland öppnar vi tidigare och stänger senare men det är så sällan behoven finns att vi inte schemalägger personal dessa tider alla dagar.
  Vi skulle kunna möjliggöra schemaläggning 6.00-18.00 (de behov som brukar finnas ibland) men om då v-havare går in och ändrar till 6.00 kvällen innan finns inte personal på plats. Skulle därför se att dessa tider (i vårt fall 6.00-6.30 och 17.30-18.00) gick att låsa 14 dagar i förväg.

 • LarsGöran Dahlöf commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  För att inte vårdnadshavare ska kunna ändra i sitt lagda schema för tätt inpå i tiden kanske man ska
  låsa möjligheten till senast t.ex 14 dagar innan ändringen ska vara.
  Försöker en Vh ändra senare kommer en notis upp att ta kontakt med sin skola/förskola.

 • Björn Holmdén commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Jag tror att alla former av låsningar och styrningar försämrar system av denna typ. Däremot bör man får upp en informationsruta där man kan skriva in att man har gjort en ändring och att detta sedan går till ALLA berörda av ändringen. Om både kök, fritidsledare och lärare/pedagoger får detta till en dedicerad "ändringsmail" så bör väl viss flexibilitet vara möjlig. Jag har svårt att tänka mig att sena ändringar är ett massivt problem?
  I en alltmer komplex värld där allt fler inte följer gamla normer om arbete "9-17" mån-fre så bör vi se över de institutioner som är instiftade för att främja förvärvsarbetet så som det faktiskt ser ut och inte så som vi "önskar" att det ska vara.

 • tobias commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  En annan sak som kom upp i går när min ditter ville föja med en kommpis dem som i dag men så kunnde jag inte lägga in annan hämntning inte ändra tiden utan bara de som skulle hämnta barnet det borda ju gå ialla fall även om det är dagen innan

 • Mia Vecchiattini commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Hej!
  Vi jobbar deltid och har därför inte vårt barn heltid på förskolan. Ibland dyker det upp snabba förändringar i våra arbetstider/uppgifter som gör att vi måste arbeta extra dagar eller timmar. Det känns då oerhört oflexibelt att jag inte ska kunna ge snabba svar till mitt arbete om jag kan hoppa in och vara med på extra insatta möten eller arbeta för en sjuk kollega, att sköta mitt jobb, för att förkolan ska behöva veta 48h
  i förväg om vårt barn får komma. Hur ska vi göra tycker ni? Ska jag då istället utnyttja maxtid och inte låta honom komma två dagar i veckan för att jag ska vara garanterad att vårt barn får komma. Jag har all respekt för planering av mat, personal och personalens tid för barnen och inte för att svara i telefon m. m Men för oss blir det problem om det är förskolan som styr vårt arbete och det känns märkligt att som förälder bli hotad med varningar....Vad händer efter en varning? Vill gärna veta mer hur ni tänker....

Feedback and Knowledge Base