Pushnotiser till Huawei

Inga Pushnotiser till en Huawei-telefon? Vi på Tempus har hört om detta problem och det verkar som att Huawei har gjort några funktioner för att hindra att man får pushnotiser till vissa appar. Detta för att spara batteri. Vi hittade denna guide på engelska som beskriver problemet och beskriver även en lösning.

Vi har sett detta problem själva på en Huawei P8 och löst det genom att följa stegen i guiden som är tagen från länken ovan:

---

(översatt mha google-translate. Vissa översättningar kanske inte stämmer helt. Orginaltexten på engelska finns längre ner)

Steg 1: Gå till Inställningar -> avancerade inställningar -> batteri hanterare -> skyddade program, sedan hitta den app du vill se meddelanden från, och skydda den. Detta är "vitlistade" appar så Huaweis ivriga programvara inte stänger av den utan anledning.

Steg 2: Gå till Inställningar -> program -> Avancerat -> ignorera batteri optimeringar sedan hitta appen och ignorera det. Låt dig inte luras av den vilseledande formuleringen "ignorera" appen innebär faktiskt att låta det gå, eftersom du berättar för batterioptimeringsfunktionen, aka Doze, att "ignorera" appen.

Steg 3: Gå till Inställningar -> anmälan panel & statusfältet -> anmälan centrum, sedan hitta appen sedan aktivera "Tillåt meddelanden" och även "prioritet display". Du måste aktivera prioritets del för att se till att du får meddelanden. Jag har provat att aktivera tillåter meddelanden men inte prioritet och jag fortfarande inte få meddelanden från den appen.

Du måste fylla i alla tre åtgärder för att säkerställa att du får hela meddelanden från den appen. Det är inte en stor sak för hardcore Android-användare som vet hur man hittar runt i en telefon, men den genomsnittliga smartphone-användare kommer inte att veta hur man gör det, och de kommer bara undrar varför de aldrig få meddelanden om Facebook-meddelanden.

Förhoppningsvis kommer Huaweis nya och förbättrade programvara som kommer i höst ta itu med denna fråga och göra telefonens meddelanden funktionella direkt ur lådan.

---

Orginalstegen på engelska:

---

Step 1: Go to settings --> advanced settings --> battery manager --> protected apps, then find the app you want to see notifications from, and protect it. This is "whitelisting" the app so Huawei's overeager software doesn't shut it down for no reason.

Step 2: Go to settings --> apps --> advanced --> ignore battery optimizations, then find the app and ignore it. Don't be tricked by the misleading wording, "ignoring" the app actually means to let it run, because you're telling the battery optimization function, aka Doze, to "ignore" that app.

Step 3: Go to settings --> notification panel & status bar --> notification center, then find the app, then activate "allow notifications" and also "priority display". You have to activate the priority part too to make sure you get notifications. I've tried just activating allow notifications but not priority and I still didn't get notifications from that app.

You have to complete all three steps to ensure you get full notifications from that app. It's not a big deal to hardcore Android users who know how to around a phone, but the average smartphone user aren't going to know how to do that, and they'll just wonder why they never get notified of Facebook messages.

Hopefully, Huawei's new and improved software that's coming this fall will address this issue and make the phone's notifications functional right out of the box.

---

Sen startade vi om telefonen. Avaktiverade och aktiverade pushnotiser inne i appen. Stängde av appen helt och startade upp den igen.

Då fick vi till slut notiser. Säg till om detta inte löste problemet!

Feedback and Knowledge Base