Automatiskt sätta Ledig vid kalenderfrysning

Ett tag blev alla som inte lagt schema vid en kalenderfrysning automatiskt satta som Lediga. Så gör vi inte längre och nu förblir det tomt för de som inte lagt schema.

Scenariot som gjorde att vi inte ville sätta Ledig automatiskt längre är att personal som skulle planera sommaren inte visste om Ledig betydde att de skulle vara Lediga, eller om de bara missat att schemalägga.

Om det är tomt så vet man säkert att man inte vet.
Ett lösningsförslag skulle vara att det istället för Ledig står exempelvis "Automatiskt Ledig". Men då vet man egentligen lika lite vad vårdnadshavaren vill som om det är tomt. Kanske kommer dem eller inte. Fördelen är så klart att vårdnadshavaren får en motivation att kontakta skolan eftersom det står Ledig, fast de inte ska vara det.

Men vi tänker att det borde vara exakt samma motivation att kontakta skolan om det står tomt, för hur ska man veta att man tänker komma om man inte schemalagt.

Kanske behövs det lite mer information till vårdnadshavare att ett Tomt schema gör att det blir svårt att planera verksamheten hela året, och kanske att man måste sätta sig ner med vissa vårdnadshavare och visa på statistiken.

Vi har 2 grejer som skulle kunna underlätta för hur det fungerar nu.
Närvarorapport-fliken gör det lätt att hitta vårdnadshavare som inte är så bra på att schemalägga i hela kommunen. Kanske ska dessa kontaktas och utbildas.
I våra nya appar är det superlätt att schemalägga, och kopiera scheman till många veckor. Lägga schema för ex. hela sommaren ska alltså inte ta många minuter.

Det finns alltså fördelar med både automatisk Ledighet, och sättet som finns i Tempus nu...

Feedback and Knowledge Base