Inloggning på touchskärmen

Att TempusTouch ska ha en kod för att logga in är en vanlig fråga från många kommuner. Det finns både uppenbara fördelar och nackdelar med detta.

Fördelarna är bland annat att undvika misstag och lek från barnen. Nackdelarna är mycket beroende på användarvänligheten och tillgängligheten samt mer arbete för personal med mera. Tempus har i dagsläget inga lösenordsskydd för varken hela skärmen eller individuella föräldrar, och detta är godtagbart i alla kommuner som kör tempus just nu.

Funktionaliteten för att låsa skärmen med lösenord finns färdig i Tempus och går att aktiveras av skolans administratörer.

Feedback and Knowledge Base