Synliga scheman på touchskärmen

På TempusTouch kan man se schemat för alla barn på avdelningen för en kort tid framåt. Detta är för att personal snabbt ska få en överblick över närmaste framtiden utan att behöva gå iväg till ett personalrum. Det är alltså likvärdigt med att vissa förskolor har scheman för barnen så alla kan se dem, och andra inlåsta i personalrummen.

Personalen kan dock välja att dölja all information om barn på skärmarna så att de bara kan användas för in och utnuddning. I detta fall rekommenderar vi avdelningen att istället använda en iPad. 

Feedback and Knowledge Base