Automatisk utnuddning

En efterfrågad funktion till Tempus är automatisk utnuddning. Exempelvis att när fritidsbarn skall gå till skolan på morgonen nuddas de ut automatiskt 8.00 varje dag.

Det är dock svårt att veta om detta gäller varje dag. Exempelvis vissa dagar då fritids går till skolan lite senare/tidigare eller kanske inte alls?
Då vore det jobbigt ifall barnen automatiskt nuddades ut, och man måste rätta till många tider i efterhand.

Automatisk utnuddning skulle i vissa fall också göra att man har mindre kontroll på vad som egentligen händer på skärmen. Exempelvis vid en nödsituation kan det vara bra att veta säkert att alla utnuddningar på skärmen gjorts med mening. Att inte någon som egentligen är på plats blivit automatiskt utnuddad.

Lösningen vi förespråkar är att använda den lösenordsskyddade "Nudda ut alla" - knappen på Touch-skärmen. Den gör att alla synliga barn på skärmen blir utnuddade. Det går även att skapa barngrupper så att man enkelt kan nudda ut exempelvis 8 åringar vid en speciell tid, och 7 åringar vid en annan, om de börjar skolan olika tider.

Vi tycker att det är bra om tiderna i Tempus är så exakta som möjligt för att personalen skall kunna planera sin verksamhet på ett bra sätt. 

Feedback and Knowledge Base