Personlig pinkod för halläge i Tempus Nu

Den personliga pinkoden används för att pausa eller helt stänga av Halläget. Den används även för att komma åt säkerhetslistan och vissa andra funktioner.

Pinkoden sätts i Tempus Admin, eller direkt i Tempus Nu om en personal loggat in med sitt eget konto. 

Har du glömt ditt lösenord till Tempus?  

I Tempus Admin kan du sätta pinkoden genom att klicka på ditt namn uppe till höger. Klicka där och en dialogruta öppnar sig och du kan fylla i en kod. Sen använder du den i Nu för att hantera Halläget. Om du är personal och inte har satt någon pinkod tidigare kommer det upp en ruta som frågar dig om du vill sätta en nu. I Nu blir du frågad om du vill sätta en pinkod när du loggar in. Gör det och spara. Sen kan du välja dig själv i en lista för att skriva in koden. Det kan förekomma en viss fördröjning så gör en "Pull to refresh" genom att sätta fingret på skärmen och dra det neråt. 

Här kommer lite ytterligare information om du skulle köra fast. 

Det är bara användare med rollen (admintyp), administratör, personal eller rektor/förskolechef som kan sätta en kod. Om du i Nu inte blir bedd att sätta en pinkod, eller om det inte går att skriva i rutan för pinkoden i Admin betyder det att du har en annan roll i Tempus. 

Om du inte kan se din admintyp måste du vända dig till en administratör för att kontrollera vilken roll du har i Tempus.

Admintypen ändras genom att klicka på pennan bredvid, och i normala fall är det bara superadministratörer och administratörer som kan göra detta.Ändra inte användartypen under Privilegier!  

Admintypen står för din primära roll i verksamheten (och under vilken kategori du hittas), och användartypen under privilegier styr vad du får göra i Tempus. 

Feedback and Knowledge Base