Ansökan om koppling till barn som saknas i Tempus

Om du ville lägga till en ny koppling mellan en vårdnadshavare och ett barn, men barnet finns inte i Tempus databas just nu.

Kanske är det så att barnet nyss har börjat på en avdelning som har Tempus. Kontakta i så fall personalen på din avdelning för det.
Börjar barnet ett framtida datum? Då kan du välja att denna ansökan ligger kvar till barnet blir inskriven, eller om ni vill kan den tas bort så länge.

Varför ett barn inte finns i Tempus vet oftast personalen på din avdelning.

Feedback and Knowledge Base