På vilket format kan jag skriva schematiderna?

På hemsidan TempusHome.se går det skriva lite vad man vill. Exempelvis 7-1630 eller 7 1630 eller 07:00 – 16:30. Schemaläsaren förstår det mesta.

Mer information om hur schemaläggaren fungerar på TempusHome.se finns under det blå frågetecknet uppe till höger. Där finns även en film om hur schemaläggningen går till.

Feedback and Knowledge Base