Ändra bild av barn

Personal med inlogg till Tempus kan ändra bilderna av barnen så hör med dem på din avdelning om de kan ändra bilden.

Antingen kan man där välja en bild från vårt galleri med några tusen bilder som vi har rättigheter att visa offentligt. Eller om man vill så kan man visa en bild från en internet-adress. Vi tycker att personalen skall ha mest kontroll på vilka bilder som visas på deras skärmar, så de kan bestämma om det är godkända bilder eller inte. Privilegiet att ändra bilder ligger alltså i dagsläget hos dem. Exempelvis kanske vissa avdelningar inte vill ha riktiga bilder av barn medan andra tycker att det är helt okej.

Har personalen frågor angående detta är det bara att de hör av sig till oss!

Feedback and Knowledge Base