Lägga tid för fritids bara för fritidstiden eller för hela dagen

Det är lite olika hur olika fritids och avdelningar vill ha det. Jag skulle säga att det vanligaste är att man lägger en tid på morgonen och en på eftermiddagen, så man får hålla lite koll på barnets skolschema. Detta för att det ska bli rätt var barnen egentligen är under dagen och även om kommunen fakturerar på faktisk närvaro. Dock finns även fallen när fritids är i samma lokaler som skolan och skärmen används för alla barn hela dagen.

Vi har funderat en del kring detta och vad som egentligen är bäst samt hur vi på Tempus kan hjälpa avdelningarna. Om vi skall bygga in att skolschemat redan ligger inlagt så det räknas bort, eller om barn skall bli automatiskt utnuddade en viss tid med mera. Problemet för oss är att det är så väldigt olika på olika avdelningar så det är svårt att skapa en hållbar lösning för alla.

Som sagt är det nog just nu upp till det specifika fritidset eller kommunen hur de vill att vårdnadshavare ska göra. Vi är så klart öppna för förslag och diskussioner kring vad som är bäst och hur vi kan hjälpa kommunerna med detta.

Feedback and Knowledge Base