Klockan går fel på skärmen

Pröva att ändra inställningar för klockan så att den syncar automatiskt mot "internettid".

Om man inte kan koppla upp sig mot det förvalda time.windows.com så kan man ändra server till se.pool.ntp.org.

Feedback and Knowledge Base