Inga push-notiser

Det vanligaste problemet när det inte går ut push-notiser är att man inte är inloggad i appen, och inte har den igång i bakgrunden. Är den inte igång och inloggad så får vi inte skicka notiser då det skulle bli kaos i mobilerna :) När man är inne i appen så visar vi heller inga push-notiser. Något vi ska fixa till i en framtida uppdatering.

En annan anledning skulle kunna vara at tillåta pushnotiser för just vår app under inställningarna i telefonen.

Feedback and Knowledge Base