Fryst schemaläggning

Personalen har troligen "fryst" schemaläggningen på grund av att de ville ha in scheman extra tidigt. Detta brukar vara för personalplaneringens skull, vanligtvis inför ett lov. Det är därför bra att meddela ändringar i schemat direkt till personalen under en frysning. Detta för att det inte ska bli fel i personalplaneringen.

Personalen kan ändra vårdnadshavares scheman under frysningar på sin Tempus-sida. All personal ska ha fått konton till Tempus för att göra detta. Har personalen frågor kan de höra av sig till oss på Tempus direkt.

Feedback and Knowledge Base