Låsa schemaläggning för föräldrarna

Låsa schemaläggning för föräldrarna

Om två vårdnadshavare till samma barn inte vill dela med sig av sina schematider så kan man låsa schemaläggningen för de.

Låsningen görs individuellt för varje förälder på barnnivå.
Exempel:
Adam och Eva är skillda och har ett barn gemensamt som heter Freja. 
Freja bor hos Adam jämna veckor och hos Eva udda veckor. 
Eva vill inte att Adam ska kunna se när hon schemalägger Freja på sina veckor.
En administratör som har tillgång till Adams konto får gå in och låsa tider för Freja på Adams konto. Nu kommer inte Adam kunna se eller lägga schema på de låsta dagarna.

Steg-för-steg-guide

 1. Gå under fliken "Hantera Konton"
 2. Sök eller bläddra fram förälderkontot som du vill låsa schemaläggningen för.
 3. Öppna upp menyn "Lås schemaläggning" som ligger under listan med barn.
 4. Markera barnet som du vill skapa lås på.
  https://tempusinfo.se/download/printscreens/uservoice/ScreenShot005.png
 5. Klicka på knappen "Nytt lås / undantag"
 6. Kontrollera att rätt barn är vald i barnlistan och välj sedan vad du vill låsa under "Typ av lås / undantag"
  https://tempusinfo.se/download/printscreens/uservoice/ScreenShot006.png
 7. Fyll i data som efterfrågas. I bilden ovan så är det valt att låsa varannan vecka från och med vecka 21 år 2012
 8. Under rubriken Exempel kan du se hur din låsning kommer att se ut. Datum som är markerade rött kommer att vara låsta för föräldern. Medan vita och gröna datum är öppna för schemaläggning.
 9. Klicka på Spara
  För att se slutresultatet så kan du öppna upp kalendern genom att klicka på "Visa kalender" som ligger till höger om låsningarna.
 10. Upprepa steg 5 till 9 för att skapa avancerade låsningar med t.ex. enstaka låsta/tillåtna dagar. Dessa kan vara bra för att lägga in undantag när man har använt sig av veckovisa regler.
 11. Kom ihåg att skapa låsningar för den andre föräldern om det behövs!
Experimentera gärna med olika låsningar tills du känner dig nöjd med slutresultatet i kalendern. För att ta bort en låsningen så kan du klicka på knappen "Ta bort" som dyker upp när du håller musen över den.


Feedback and Knowledge Base