Se vilka barn som närvarar just nu i Tempus Admin

För att snabbt se vilka barn som är närvarande just nu i Tempus Admin kan du använda fliken Veckoschema. 

Rulla längst ned och välj att se närvarande barn, rulla sedan upp till nuvarande vecka igen så är de närvarande barnen grönmarkerade. 

Feedback- och kunskapsbas