Se vilka barn som närvarar just nu i Tempus Admin

För att snabbt se vilka barn som är närvarande just nu i Tempus Admin kan du använda fliken Veckoschema. 

Rulla längst ned och välj att se närvarande barn, rulla sedan upp till nuvarande vecka igen så är de närvarande barnen grönmarkerade. 

Feedback and Knowledge Base