All articles

 1. Ändra bild av barn

 2. Ansökan om koppling till barn som saknas i Tempus

 3. Användaren låst

 4. App till Windows Phone

 5. Automatisk utnuddning

 6. Automatiskt sätta Ledig vid kalenderfrysning

 7. Bifoga fil vid epostutskick

 8. Det fanns inga Vårdnadshavare att skicka Pushnotis till vid Närvarovarning

 9. Får inga pushnotiser från Tempus

 10. Får ingen e-post av Tempus

 11. Får ingen e-post vid ansökan av konto

 12. Fel tid på iPad, iPhone, iPod, iOS

 13. Fryst schemaläggning

 14. Går inte att schemalägga framtida placeringar i iOS-appen

 15. Glömt lösenord till Tempus - VH

 16. Hur går den automatiska ut-stämplingen till?

 17. Hur lägger jag in ett "rullande schema" i Tempus?

 18. iCal knappen fungerar inte i iOS

 19. Inga push-notiser

 20. Inloggning på touchskärmen

 21. Inloggning via Facebook och google-konton

 22. Inloggningsproblem med BankID

 23. Internet Explorer 10 föråldrad

 24. ios appen säger fel användarnamn eller lösenord

 25. iOS-appen säger ingen behörighet

 26. iOS-appen visar "Låst datum" fast det inte är låst

 27. Kan inte logga in på iPad/iPhone med iOS7

 28. Klockan går fel på skärmen

 29. Lägga tid för fritids bara för fritidstiden eller för hela dagen

 30. Låsa schemaläggning för föräldrarna

 31. Lösenord till Tempus i Malmö

 32. Ny Användare - BankID

 33. På vilket format kan jag skriva schematiderna?

 34. Personlig pinkod för halläge i Tempus Nu

 35. Problem med inloggning?

 36. Pushnotiser till Huawei

 37. Rensa data på en androidenhet

 38. Roterad bild på barn vid uppladdning

 39. Se vilka barn som närvarar just nu i Tempus Admin

 40. Senaste version av iOS-appen för vårdnadshavare

 41. Ser bara en vit sida

 42. Synliga scheman på touchskärmen

 43. Tempus Hantering av personuppgifter (GDPR)

 44. Tempus Touch Mobile bara snurrar

 45. Texten Ogiltigt servercertifikat visas när jag vill gå in på Tempus

 46. Uppdatera Webbläsare

 47. Vill inte ha e-post av Tempus

 48. Vit sida på Tempus

Feedback and Knowledge Base