All articles

 1. Ändra bild av barn

 2. Ansökan om koppling till barn som saknas i Tempus

 3. Användaren låst

 4. App till Windows Phone

 5. Automatisk utnuddning

 6. Automatiskt sätta Ledig vid kalenderfrysning

 7. Bifoga fil vid epostutskick

 8. Får inga pushnotiser från Tempus

 9. Får ingen e-post av Tempus

 10. Får ingen e-post vid ansökan av konto

 11. Fel tid på iPad, iPhone, iPod, iOS

 12. Fryst schemaläggning

 13. Går inte att schemalägga framtida placeringar i iOS-appen

 14. Glömt lösenord till Tempus - VH

 15. Hur går den automatiska ut-stämplingen till?

 16. Hur lägger jag in ett "rullande schema" i Tempus?

 17. iCal knappen fungerar inte i iOS

 18. Inga push-notiser

 19. Inloggning på touchskärmen

 20. Inloggning via Facebook och google-konton

 21. Inloggningsproblem med BankID

 22. Internet Explorer 10 föråldrad

 23. ios appen säger fel användarnamn eller lösenord

 24. iOS-appen säger ingen behörighet

 25. iOS-appen visar "Låst datum" fast det inte är låst

 26. Kan inte logga in på iPad/iPhone med iOS7

 27. Klockan går fel på skärmen

 28. Lägga tid för fritids bara för fritidstiden eller för hela dagen

 29. Låsa schemaläggning för föräldrarna

 30. Lösenord till Tempus i Malmö

 31. På vilket format kan jag skriva schematiderna?

 32. Personlig pinkod för halläge i Tempus Nu

 33. Problem med inloggning?

 34. Pushnotiser till Huawei

 35. Rensa data på en androidenhet

 36. Roterad bild på barn vid uppladdning

 37. Se vilka barn som närvarar just nu i Tempus Admin

 38. Senaste version av iOS-appen för vårdnadshavare

 39. Ser bara en vit sida

 40. Synliga scheman på touchskärmen

 41. Tempus Hantering av personuppgifter (GDPR)

 42. Tempus Touch Mobile bara snurrar

 43. Texten Ogiltigt servercertifikat visas när jag vill gå in på Tempus

 44. Uppdatera Webbläsare

 45. Vill inte ha e-post av Tempus

 46. Vit sida på Tempus

Feedback and Knowledge Base